Haberler|

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından Rize’nin Fındıklı ilçesindeki bazı alanlar için doğal sit alanından farklı bir statüye geçirmek için karar alındı.
Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, Rize ili Fındıklı ilçesi, Fındıklı Sahil ve Aksu Mahallesi Doğal Sit Alanı Bakanlık Makamının 13.11.2020 tarihli ve 242234 sayılı olur’u ile Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma Kullanım Alanı olarak ilan edilmesi kararı verildiği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi: “Rize İli, Fındıklı İlçesi, Fındıklı Sahil ve Aksu Mahallesi Doğal Sit Alanı Bakanlık Makamının 13.11.2020 tarihli ve 242234 sayılı OLUR’u ile “Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil edilmiştir. 27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” in 2. Maddesinin (j) bendinde yer alan “Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete’ de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur.” hükmü gereği ekteki haritada belirtilen doğal sit alanının tescili tebliğ olunur.”

İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz yeni kararlar doğrultusunda 2021 itibariyle imar planı çalışmasına başlayacak.

Comments are closed.

Close Search Window