FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Müdürlüğün Görevleri:

 1. Kendisine bağlı olan görev yerlerinde işlerin etkin, sağlıklı ve mevzuata uygun bir şekilde planlanmasını ve yürütülmesini sağlamak.
 2. Kendisine bağlı teknik personelin, şantiyelerin ekip ve işçilerin görev dağılımı ve iş programını yapmak, uygulamayı denetlemek ve ekiplerin uyum ve eşgüdüm içinde verimli ve ekonomik bir şekilde çalışmalarını sağlamak,
 3. Belediye Meclisince onaylanan yıllık Belediye bütçe kapsamında, sorumluluk alanı dahilindeki yerlerde; İmar planına uygun olarak Yeni yol açılması ve stabilizasyonu,
 4. Yol yapım, bakım ve onarımı,
 5. Yol üzerindeki sanat yapıları,
 6. Yeni açılan veya mevcut bulunan yolların belirlenen kaplama çeşidi ile kaplanması,
 7. Belediyece yapılacak ve kamu hizmetinde kullanılacak olan Binaların yapım, bakım ve onarımlarını yapmak, yaptırmak.
 8. Belediye İmar Planında belirlenen yerlere hizmet binaları, umumi tuvaletler ve sosyal tesislerin yapılması ve yapılmış olanların bakım hizmetleri.
 9. Karlanma ve buzlanma ile mücadele etmek.
 10. İşlerinin yıllık yatırım programlarını yapmak, bütçe tasarılarını hazırlamak, Başkanlığın onayına sunmak, uygun görülenler ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yürütmek,
 11. Müdürlüğümüzün faaliyet alanına giren, müracaatları yerinde tetkik ederek, incelemek, değerlendirmek ve sonuçlandırmak,
 12. Müdürlüğün yaptığı çalışmalar sırasında oluşan molozların toplanması ve döküm yerlerine naklinin yapılmasını sağlamak.
 13. Sorumluluk dahilindeki yollarda, Resmi ve özel kuruluşların veya vatandaşların yol kazı çalışmalarına ilişkin taleplerini değerlendirmek, 
 14. Belediye ye ait tüm aydınlatma ve enerji kullanılan yerler ile ilgili saat ve panoların bakım ve tetkikini yapmak.

Comments are closed.

Close Search Window