Haberler|

Alışıldığın dışında kolektif bir yönetim anlayışını Fındıklı’da uygulamayı amaçlayan Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu eşliğinde, oluşturulmakta olan Gençlik Meclisi, Kadın Meclisi, Engelli Meclisi, Mahalle Meclisleri ve Esnaf Meclisi’ nin ilkinin toplantısı Fındıklı Esnafları ile bir araya gelerek gerçekleştirildi. İlk kez Esnaf Meclisi bünyesinde bir araya gelen esnaflar ilçede yaşadıkları problemleri dile getirdiler. İlk olarak   Meclis divanı oluşturulduktan sonra Fındıklı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şakir Erduran açılış konuşmasını yaptı. Erduran Fındıklı esnafı için toplantının önemli olduğuna vurgu yaptıktan sonra sözü Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu’ na bıraktı. Çervatoğlu ‘Daha önce TMMOB’da öğrenci meclislerinde görev yapmış olsam da bu tarzda bir meclis deneyimini ilk defa sizlerle deneyeceğim, birlikte öğreneceğiz’ dedi. Çervatoğlu, tüm esnafların seçim sürecinde üzerinde durduğu çöp sorununu gidermek üzere mazbatanın alınmasının ardından belediye personelleri ile bir toplantı gerçekleştirildiğinin ve ilk günden gerekli çalışmalara başlandığının bilgisini verdi. Aynı zamanda Fındıklı’yı güzelleştirmek adına birçok projenin mimar ve mühendislerle hazırlanmakta olduğunun sinyalini de veren Çervatoğlu; yine de Fındıklı için atılan her adımda aslolanın halktan oluşan Belediye Meclisi kararının olduğunu taahhüt etti. Çervatoğlu, ‘Hepimizin eşit olduğu bir anlayışla Fındıklı’nın sorunlarını birlikte çözeceğiz’ dedi.

Çervatoğlu konuşmasını yaptıktan sonra ilçede bulunan esnaflar problemlerini dile getirdiler. Sırasıyla söz alan esnaflar öncelikle Fındıklı’nın en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi’nin var olan durumu üzerine görüşlerini belirttiler. Caddenin tamamen trafiğe kapatılmasına yönelik fikirlerin yanında caddenin açık tutularak farklı önlemlerin alınabileceğine dair çözümler de yer buldu.

Toplantıda ortaya konan bir başka fikir de esnaf dayanışmasının geliştirilmesine yönelikti. Fındıklı’da esnafların ve belediyenin iş birliği yapmasıyla, Fındıklı’daki para girdisinin içeride tutulmasının sağlanacağının altı çizilirken bu yönde kooperatifleşmenin de bu gelişmenin sac ayaklarından biri olduğuna değinildi.

Çervatoğlu’ nun ilk icraatlarından biri olarak makam odasının kapısının söktürmesi, ülke gündeminde önemli bir yer buldu. Önümüzdeki süreçte de Fındıklı, yapılacak değişiklikler ve etkinliklerle turizme yönelik odak merkezlerinden biri haline gelme iddiasında. Bu nedenle yapılacak çalışmaların turizme yönelik yatırımları da içermesi gerektiği toplantının bir başka gündemini oluşturdu. Bu yatırımların konaklama, otopark, sorunlarını çözmeye yönelik olmasının yanında müşteri ile kurulan ilişkiye yönelik satışta verimi artırmak üzere esnafa eğitim verilmesi talebi de toplantının ilgi gören konulardan biri oldu. Ayrıca mecliste gündeme getirilen belediyeye yönelik taleplerden bir diğeri de gıda imalatına yönelik dükkanların belirli periyotlarla denetlenmesini içeriyordu. Bunların dışında otogarda turistler için danışma bürosunun ve rehber niteliğinde broşürlerin oluşturulmasının da önemli olacağına değinildi.

Bütün bu konular meclisin ana gündemini oluştururken Esnaf Meclisi’ni temsilen farklı sektörlerde esnaflık hizmeti sunan, 5 kişiden oluşan bir ekip de Belediye Meclisi’nde esnafların taleplerini dile getirmek üzere görev aldı.

Toplantının kapanış konuşmasında Çervatoğlu ortaya konan problemleri not aldıklarını belirtti. Toplantıda sıklıkla Fındıklı’da belirli bir saatten sonra hayatın durduğuna yönelik şikayetlere cevaben ‘Bir kenti yaşamak için gece ile gündüzü denkleştirmemiz gerekiyor. Akşamları tulum eğlenceleri yaparak; buluşarak yasaklar olmadan bu kenti yaşayacağız’ dedi. Çervatoğlu, esnaf dayanışması konusunda da gerekli duyarlılığı geliştirdiklerine yönelik vurgusunu yineledi. Belediye hizmetlerinde Fındıklı esnafından alış-veriş yapacaklarını belirtirken aynı samimiyeti, kendi karından ziyade Fındıklı’ya hizmet amacını gütmesini beklediği Fındıklı esnafından da beklediğini söyledi. Belediyeye yönelik şikayetlerin 7/24 iletilebileceği bir telefon hattının alt yapısını oluşturduklarını da ekledi. İmece usulüyle Fındıklı’ya minimum maliyete hizmet üretmenin de gerekliliği üzerinde duran Çervatoğlu, bunu bütün Fındıklı halkıyla organize etmenin ve ‘biz’ olmanın bilinciyle bütünleşmenin gerekliliğine değindi. Aynı zamanda ‘Birbirimizi denetleyerek, gerektiğinde müdahale ederek hizmetin kalitesini artırabiliriz’ dedi.

Oluşturulan Esnaf Meclisi’nde de oylamadan ziyade ‘Azınlığın hakkını korumak için çoğunluk olma’ bilinci ile hareket etmenin önemi Çervatoğlu tarafından vurgulandı. Fındıklı’da 1 kişinin bile hayır dediği yerde hakkını gözeterek meclis yapısının var olması gerektiği son söz olarak yer buldu.

Comments are closed.

Close Search Window