Üye Olduğumuz Kurum ve Kuruluşlar|

Belediyeler arası iş birliğini geliştirmek ve çalışmalarımızı ortaklaştırmak amacıyla İç Anadolu Belediyeler Birliğine 13.06.2019 tarihli birleşiminde üye olduk ve Genel Kuruluna katıldık.

Birliğe, üye belediyelerin ortak çalışmalarına yön verecek temel strateji, politika ve ilkelerin belirlenmesine yardımcı olmak, Kısa ve uzun dönemli plan ve programların hazırlanmasında mevcut deneyim ve birikimleri değerlendirmek, değişen ve gelişen toplumun gereklerine cevap verecek yöntemler geliştirmek vb. görevleri üstlenmiş olan birliğin ilçemize de katkıları olacaktır.

Comments are closed.

Close Search Window