Üye Olduğumuz Kurum ve Kuruluşlar|

ICLEI, sürdürülebilir kalkınmayı teşvik eden uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur. Sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için yerel yönetimlere teknik danışmanlık sağlar. Uluslararası kuruluşlar, ulusal hükümetler, akademik ve finansal kurumlar, sivil toplum ve özel sektör ile stratejik ittifaklar kurar. 1990 yılında kurulan ve daha önce Uluslararası Yerel Çevresel Girişimler Konseyi olarak bilinen uluslararası birlik, 43 ülkeden 200’den fazla yerel yönetimin Birleşmiş Milletler’de düzenlenen Sürdürülebilir Bir Gelecek için Dünya Yerel Yönetimler Kongresi’nin açılış konferansında bir araya gelmesiyle kuruldu. Eylül 1990’da New York’ta 2020 itibariyle, 126 ülkede 1.750’den fazla şehir, kasaba, ilçe ve dernekleri ICLEI ağının bir parçasıdır.

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 74. maddesinde Belediye, Belediye Meclisi’nin kararına bağlı olarak görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren Uluslararası Organizasyonlara üye olabilir hükmü çerçevesinde, üyesi olduğu kurumların kapasitelerini geliştirmek için teknik danışmanlık, eğitim, bilgi ve deneyimlerini paylaştığı ICLEI (Sürdürülebilirlik Yerel Yönetimler Birliği)’ne Fındıklı Belediyesi olarak üye olduk.

Uluslararası çalışmaların takip edilerek ilçemize katkısı olabilecek ilişkilerin geliştirilmesi ve tanınırlığımızın arttırılması amacıyla dünyadan birçok ülkeden birçok belediyenin üyesi olduğu birliğe bizimle birlikte toplam 27 belediye üyedir.

Comments are closed.

Close Search Window