Duyurular|

İlçemiz sınırları içerisinde 05.10.2023 tarihli Fındıklı Belediye Meclisi oturumunda karar bağlanarak onaylanan ve aşağıda dökümü yapılan imar planları Belediyemiz panosunda ve internet sitesinde 21.10.2023 tarihi itibari ile 1 ay(30 gün) süreliğine askıya çıkartılmıştır. 20.10.2023

  1. Aksu Mahallesinde eski ve yeni yol arasında kalan yaklaşık 6 hektar yüzölçüme sahip, 2002 yılında 3. Derece sit alanı ilan edilen ancak 2021 yılında sit alanı sınırının güncellenmesi ile sit sınırı dışında kalan alana ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı (05.10.2023 tarihli ve 90 Sayılı BMK)

Aksu Plan Çalışması Açıklama Raporu

Aksu Plan Çalışması Açıklama Raporu NAZIM

Aksu Plan Çalışması F46A24A

Aksu Plan Çalışması F46A24A4A

Aksu Plan Çalışması F46A24A4B

Aksu Plan Çalışması F46A24A4D

 

2. Merkez Mahallesi 148 ada 6 parselin doğusunda, Aksu Mahallesi 989 ada 1 ve 2 parselin kuzeyinde ve Aksu Mahallesi 194 ada 6 parselin kuzeyinde trafo alanlarının             belirlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri (05.10.2023 tarihli ve 89 Sayılı BMK)

AKSU-194_6-_ UİP DĞŞK A.R.

AKSU-194_6—A3-1000_TASLAK

AKSU-989-1-_ UİP DĞŞK A.R.

AKSU-989-1_—-A3-1000_TASLAK

MERKEZ MAH_148-6_A3-1000_TASLAK

MERKEZ-148-6_ UİP DĞŞK A.R.

AKSU-194_6—A3-1000_TASLAK

AKSU-989-1_—-A3-1000_TASLAK

MERKEZ MAH_148-6_A3-1000_TASLAK

 

Comments are closed.

Close Search Window