Duyurular, Uncategorized|

İlçemiz sınırları içerisinde 06.04.2023 tarihli Fındıklı Belediye Meclisi oturumunda karar bağlanarak onaylanan ve aşağıda dökümü yapılan imar planları Belediyemiz panosunda ve internet sitesinde 06.05.2023 tarihi itibari ile 1 ay(30 gün) süreliğine askıya çıkartılmıştır. 06.05.2023

  1.  Tatlısu Mahallesi 423 ada 8, 11 ve 21 nolu parsellerde sanayi alanı amaçlı 1/5000 ölçekli ilave nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve (06.04.2023 tarihli ve 45 Sayılı BMK)
  2.  Aksu Mahallesi 196 ada 29 parsel ve çevresinde yer alan daha önce yapılan 18 uygulaması dışında tutulan bölgede yol ve otopark alanlarına ilişkin düzenlemeyi içerir 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği (06.04.2023 tarihli ve 43 Sayılı BMK)

Comments are closed.

Close Search Window