Eski Başkanlar|

1907 yılında Viçe (Fındıklı) kazasının Abu Ulya (Çağlayan) köyünde dünyaya geldi. 1915 yılında başlayan Rus işgali nedeniyle Muhacirlik döneminde ailesi ile önce Samsun’a, oradan da Hatay’ın Dörtyol kasabasına göç etmek zorunda kaldı. 1918 yılında Rusların bölgemizden çekilmesi ile birlikte memleketine döndü. Dörtyol’da almış olduğu ilk öğrenimin ardından orta okul ile Lise tahsilinin bir kısmını Trabzon’da okuduktan sonra, Erzurum Erkek Lisesinde devam ederek 1930 yılında mezun oldu. Ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde hukuk eğitimine başladı.1934-1935 yıllarında Hukuk Fakültesinde okurken eş zamanlı olarak Evkaf Nezareti (İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü)’de çalıştı.

Annesi Hacce hanımın ısrarla memlekete çağırması ve askerlik gibi nedenlerle Hukuk eğitimini yarıda bırakıp, memuriyetten de istifa ederek memlekete döndü. Eşi Lütfiye hanımla evlenene İrfan Ataç’ın İlker, Selçuk ve Ayşe adında üç çocuğu var.

Askerlik dönüşü, o zamanlar idari yapı olarak Fındıklı (Viçe), Çoruh (Artvin) İli, Hopa İlçesinin Bucağı konumunda iken bir süre il encümen azalığı yaptı. 18.06.1947 tarihinde kabul edilen 5071 sayılı kanun ve akabinde 20 Aralık 1947 tarih ve 6785 sayılı resmi Gazetede yayımlanan İçişleri Bakanlığının kararı ile Hopa İlçesinin Bucağı konumundaki Fındıklı’nın (Viçe), Merkezi Gavra olmak üzere, Peynirciler (Abuhemşin), Aksu (Abusüflâ), Çağlayan (Abuülyâ),Meyvalı (Çanpet), Çınarlı (Çurçava), Derbent, Sümer (Sumle),Kıyıcık (Moshora), Hara, Paçova (Paçva), Arılı (Pishalasüflâ), Gürsu (Pishalaülyâ),Tatlısu, Yaylacılar, Yeniköy, Sulak (AşağıZuğu) ve Ihlamurlu (YukarıZuğu) olarak isimlendirilen 17 köyle birlikte İlçe olarak teşkilatlandırılmasının ardından, 1948 yılında yapılan Mahalli İdareler ara seçimlerinde CHP Belediye Başkan adayı olarak girdiği seçimi kazanarak İlçenin İlk Belediye Başkanı olarak seçildi. Ardından 1950 ve 1955 yıllarında yapılan Mahalli İdareler seçimlerini de CHP adayı olarak kazanmış ve 3 dönem Fındıklı Belediye başkanlığı görevini yürüttü. Belediye Başkanlığının 3. dönem sonlarında ülkemizde yaşanan 27 Mayıs 1960 ihtilali ile ülkedeki diğer tüm Belediye Başkanları gibi İrfan Ataç da Belediye Başkanlığından uzaklaştırılmıştır. Darbeden sonrası 17 Kasım 1963 yılında yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde İlçenin ileri gelenlerinin bütün ısrarlarına rağmen Belediye Başkanlığına aday olmamış, akrabası olan CHP adayı Hacışahinoğlu Halim Bey’e destek vererek Halim Şahinler’in seçimin kazanmasında önemli katkıları olmuştur.

27 Mayıs 1960 ihtilali ile Fındıklı Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan İrfan Ataç, 1961 yılında Hopa’da serbest mukaveleli Deniz Yolları Acenteliğini üstlenmiş ve bu görevi 1975 yılında vefat edene dek yürütmüştür.

Comments are closed.

Close Search Window