Belediye Personeli

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Yönetici Adı    :Mehmet ERTOREN

 Görevi            :Yazı İşleri Müdürü

Telefonu         :0464 511 30 10 - 511 39 04

Dahilisi             :114

 E-Mail Adresi  :   

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

Yönetici Adı          :Feyzi ÖZGÜMÜŞ

Görevi                  :Mali Hizmetler Müdürü

Telefonu               :0464 511 53 04

Dahilisi                 :121

E-Mail Adresi        :

 

FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ                  

Yönetici Adı           :Aydın BALABAN

Görevi                   :Fen İşleri Müdürü V.

Telefonu                :0464 511 30 90

Dahilisi                  :115-116

E-Mail Adresi         :

 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK  MÜDÜRÜ

Yönetici Adı        :Gülcan KARATAY

Görevi             :İmar Müd. V.

Telefonu         0464 511 30 10 - 511 30 90

Dahilisi             132

E-Mail Adresi           

ZABITA MÜDÜRÜ

Yönetici Adı      :Çetin TORAMAN

Görevi               :Zabıta Müd. V.

Telefonu            :0464 511 30 10 - 511 39 02

 Dahilisi              :117