MECİ

Mxuci mxucişa meşveleyi, guri gurişa ok’ooneri edo uçodinu Ǯkartolişi Ǯkari, sliberi da do cuma steri ar oropa ren.Meduşunu, tkvala edo xenape xelkişi xez naren ar dulya okaçu do koçi steri skidala ren Meci.

Çkar mutu umeşvenu koçonobas edo Kiyana çkunis oǮkomila do meşvela ren. Skidala şeni, mitis mutu nauk’orems ok’ooneri xenapa ren Meci.

Ğomanerepe çkar ugoç’k’ondinu, handğanerepe ožira edo ok’itxate analizi xeneri çumanerepe ok’ok’ateri ok’odu do dodgala ren Meci.

ViǮes, mecişi çkinapa dido didi ren. Handğaneri ndağas namikoremanpeşe şeni meşvela, miti ugamak’atu edo umoat’k’oçu mtel ok’ok’ateri “Yessa yassa yalessa” tkavalate dulyas geç’k’u edo metkvalla ot’rağudute nap’iri oçodinu ren Meci.

Berepeşi ordala skidalaşi mektebi, mek’ardu, koçi oçinapu edo koçonobaşi orapa na eçkindun ar getasule ren Meci.

Çku, ari mtelli şeni, mtelli ari şeni kogobink’orit. Ham Mecis mtel ma xvala miçkin var golulun. Ok’ok’ateri edo nosi ok’ok’oroberi meduşunate osturesaru bikomt çku hako.

ViçǮe çkunis Mecişi daçxuri kodigzu do kyona keyodu. Çku hako mskva do k’ayi xenape pşinaxaten, xizanepe boduzanaten.Getaneri, kayi ndğalepeşi kvalepe ok’oka’ateri arti arti psvaraten do ç’umeneri skidala çkuni eboçkindinaten.

Ham daçxurik, kiyanas naren mtel koçişi guri ut’ubinas edo koçonobas handğa do ç’umeneri ndğalepeşi gzalepe gyutanas. Siti kayi meduşunape giğunna edo ok’ooneri xenapa ginonna, moxti do guri-mxucite ok’obik’limat, xoroneri koçonobaşı gzas mebaunat edo ViǮe çkuni bomskvanat.

E..skiri,

Majurani ar ViçǮe varmiyonan

Ç’anda ren ViǮes, handğa

Ar didi meçi miğunan

Ok’ok’ateri pxaçkat edo bomkfinat

Pxazirat gyari, nostonite bižğatşa obç’k’omat

Eodo, K’ayi gzaz gedgineri, dulyapes ti buçanat

dulyapes ti buçanat

ti buçanat

 

Comments are closed.

Close Search Window