Duyurular, Uncategorized|

İlçemiz sınırları içerisinde 18.11.2022 tarihli Fındıklı Belediye Meclisi oturumunda karar bağlanarak onaylanan ve aşağıda dökümü yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri Belediyemiz panosunda ve internet sitesinde 02.12.2022 tarihi itibari ile 1 ay(30 gün) süreliğine askıya çıkartılmıştır. 05.12.2022

1-     İlçemiz Yeni mahallede daha önce imar planları iptal olan alanda, 981 ada ve çevresinde yer alan parsellerde kentsel donatı alanı iyileştirilmesi amacı ile Belediyemizce hazırlanan 1/1000 ölçekli Etap 1 uygulama imar planı değişikliği (18.11.2022 tarihli ve 117 Sayılı BMK)

2-     İlçemiz Yeni mahallede 641, 642 ada ve çevresinde yer alan parsellerde kentsel donatı alanı iyileştirilmesi amacı ile Belediyemizce hazırlanan 1/1000 ölçekli Etap 2 uygulama imar planı değişikliği (18.11.2022 tarihli ve 118 Sayılı BMK)

Comments are closed.

Close Search Window