Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası

Üyelerinin mevzuat ve toplu iş sözleşmelerinden doğan hak ve menfaatlerini korumak, üyelerin işyerlerinde iş ve çalışma şartlarını verimliliği artıracak şekilde düzenlemek, üyelerinin imzalayacağı toplu iş sözleşmelerinde kolaylaştırıcı rol üstlenmek, üyeler arasında uygulama beraberliği gerçekleştirme işverenler ile işçiler ve İşçi Sendikaları arasında çalışma barışı uyuşmazlığı tespit ve devamını temin ile üyelerini mevzuat çerçevesinde temsil etmek gibi sosyal ve güçlü amaçlarla kurulmuştur. Böylece üyeleri arasında dayanışma sağlanmış, koordinasyon ve iletişim güçlenmiş ortak akıl üretme Platformu sağlanmış olacaktır.

Comments are closed.

Close Search Window