Haberler|

Teşekkürler FINDIKLI

Sevgili Fındıklı Halkı, 

Sevgili MECİ Dostları, 

2019 yılında “adımız da soyadımız da Fındıklı” dedik ve beş yıl boyunca “ben yok biz varız” diyerek geleneğimizi geleceğimize taşımaya özen gösterdik. Fındıklı’da MECİ’yi örgütleyerek, üretenin yönetime katılımı önündeki engelleri kaldırarak; sözün, yetkinin ve kararın Fındıklı Halkında olduğu kamucu bir anlayışla Toplumcu Yerel Yönetim inşa etmeye çalıştık. 

Yürüdüğümüz bu yolda birçok engellerle karşılaştık, yılmadık. Kendi kişisel çıkarlarını halkın çıkarlarından daha üstün görenler tarafından yapılan birçok karalama ve çamur atmalara, saldırılara boyun eğmedik, mücadele ettik. Bir avuç azınlığın mutluluğu için değil, halkımızın mutluluğu için çalıştık. “Ben ne yaptıysam halkım için, halkımla beraber yaptım” anlayışıyla halkımıza hizmet götürdük. 

31 Mart tarihinde MECİ Gönüllüleri olarak halkımızın onayına sunduk kendimizi. Halkımız büyük bir destekle sürdürülen bu anlayışı onaylamış ve bizleri ekip olarak daha güçlü bir şekilde desteklemiştir. Bu destek için başta Cumhuriyet Halk Partisi Örgütü olarak ve belediye ekibi adına çok teşekkür ediyoruz. Seçim sonuçlarına göre en yakın rakibe 1.589 fark (%21,5 fark) ile halkımızın %57,5’inin desteğini alarak dün olduğu gibi kamucu bir anlayışla toplumcu bir şekilde hizmete hazır olduğumuzu ifade etmek isteriz. Bu anlayış için gece gündüz çalışan gençlere, kadınlara, tüm yol arkadaşlarıma ve bu onuru yaşatarak bizlere görev veren büyük ailem Fındıklı halkına bir kez daha çok teşekkür ederiz. 

Ülkemizde ve ilçemizde yaşadığımız bu seçimler kendi bireysel iktidarlarını kurmak isteyenlerle halkın iktidarını kurmak için yola çıkanların arasında bir seçimdi. Karşılık beklemeden insanlık adına, doğamız yararına insanlığa hizmet etmek isteyenlerle; kamu olanaklarını kendi çıkarları için kullanarak bir zümreye hizmet etmek isteyenler arasında bir seçimdi. Geçmişini bilip bugünü okuyarak, yarınlarımızı örgütlemek isteyenlerle; bizleri karanlıklara sürüklemek isteyenler arasında bir seçimdi. Yoksulluk ve yolsuzluklara karşı şeffaf yönetim anlayışını hayata geçirenlerle, kendi rantları için bizleri yoksulluğa mahkûm etmek isteyenler arasında bir seçimdi. MECİ anlayışıyla halkına hizmet götürenler ve dayanışma ile sevdamızı büyütenlerle; halkı ayrıştırmak isteyen, ötekileştiren anlayışlara karşı yürütülen bir seçimdi. Bu seçim alın teri ile çalışanlarla; kendilerini imtiyazlı görerek rant sağlayanlar arasında bir seçimdi. Belediye olanaklarını kendilerine çıkar sağlamak isteyenlerle; halkına hizmet etmek isteyenler arasında bir seçimdi. 

Bizi ve halkın her kesimini kapsayan bu anlayışı destekleyen tüm yurttaşlarımıza tekrar teşekkür ederiz. Bizler, hizmet üretirken asla ayrımcılık yapmayacağız ve önceliğimiz kamusal çalışmalar olacaktır. Başka bir Fındıklı yok! Yapılan hizmetler herkes için olacak ve herkes faydalanacaktır. Bu nedenle kaybeden yoktur. 

Sözümüz olsun; 

Bilimin ve aklın öncülüğünde, insan haklarına saygılı, evrensel insanlık değerlerini savunan, çağdaş ve daima bilimin ışığında; ilerici, insanını, doğasını, canlısını seven, yaşadığı topraklarda dil, din, ırk ayırımı yapmadan kültürünü paylaşan, emperyalizme karşı özgürlük ve bağımsızlığını savunan, savaşa karşı barışın en ateşli savunucuları olan, CUMHURİYET değerlerimizden asla vazgeçmeyen, inanç özgürlüğü için LAİKLİK ilkesini yaşamımızın temel felsefesi olarak gören, DEVLETÇİ yani KAMUCU bir yaklaşımla yöneten-yönetilen ikilemine karşın, halkı ile birlikte yönetmeyi temel ilke alarak, daima DEVRİMCİ bir duruşu savunan, toplumcu yerel yönetimleri inşa edeceğiz. 

Halkımıza sunacağımız hizmetlerde eşitliği temel alarak, hizmetlerimizin özellikle kent yoksulları için meta olmaktan çıkarılmasını sağlayacağız. Şeffaflık, katılımcılık ve hesap verilebilirliği temel alarak; karar alma sürecini demokratikleştirecek ve halkın katılımını sağlayacağız. 

Sonuç olarak insanlığa hizmet ederek değerlerimize sahip çıkacağız. Birileri kendi iktidarını kurmaya çalışırken, bizler halkın iktidarını kurmak için çalışacağız.  

Ben değil, BİZ anlayışı ile geleneğimizi geleceğe taşıyacağız. 

Bu seçimin sayısal anlamda elbette ki kaybedeni ve kazananı oldu; ancak siyasal ve yaşamsal anlamda kazanan tüm Fındıklı Halkı oldu… 

İyi ki sizin evladınız, sizin omuzdaşınız ve yoldaşınızız! 

Yaşasın dayanışma! Yaşasın Fındıklı! 

Fındıklı’da MECİ var!

Comments are closed.

Close Search Window