Haberler|

TMMOB Rize İl Koordinasyon Kurulu ile Belediyemiz arasında “Sağlıklı kentleşme, nitelikli yapılaşma, kültürel, tarihi ve doğal çevre değerlerinin korunarak geliştirilmesi ve halka daha nitelikli teknik hizmet sunulabilmesi için mesleki denetim ve teknik iş birliği” protokolü imzalandı.

İmzalanan protokol 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girecek olup Protokolün amacı Sağlıklı kentleşme, nitelikli yapılaşma, kültürel, tarihi ve doğal çevre değerlerinin korunarak geliştirilmesi ve halka daha nitelikli teknik hizmet sunulabilmesi için ortak mesleki denetim ve teknik iş birliği yapmak olarak belirlendi. Konuyla ilgili olarak Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment ÇERVATOĞLU “Fındıklı Belediye’sinin imar süreçlerinde teknik eleman yetersizliğinden kaynaklı olarak hizmet üretiminde karşılaşılan aksaklıklar ve eksikliklerin meslek odalarının uzmanlık alanlarında destekleri ile aşılmasını sağlamak, sağlıklı kentleşme ve nitelikli yapılaşma faaliyeti için gerekli olan mimarlık, şehir planlama ve mühendislik hizmetlerinin; ilgili mevzuata, bilimsel esaslara ve mesleki kurallara uygun olarak yerine getirilebilmesi yönünde ilgili meslek odaları ile yerel yönetim arasında teknik iş birliğini gerçekleştirmek, üretilen hizmetlerin daha verimli ve hızlı kılınmasını ve tarafların bu yöndeki ortak sorumluluklarını tarih, kültür, doğa, çevre ve ekolojik değerlere sahip çıkarak karşılıklı dayanışma içerisinde yerine getirmelerinin kurallarını belirlemek, 3194 sayılı İmar Kanunu’nda mimar, mühendis ve şehir plancıları ile ilgili olarak tanımlanan mesleki yükümlüklerin yerine getirilmesini ve mesleki faaliyet denetiminin eksiksiz yapılabilmesini gerçekleştirmek; Belediye ve Meslek Odalarının Anayasa ve kanunlarla belirlenmiş, görev yetki ve mesuliyetlerini imar mevzuatı, tapu ve kadastro mevzuatı uyarınca, kamu ve toplum yararı çerçevesinde yaşama geçirilmesini sağlamayı” amaçlıyoruz dedi. TMMOB Rize il koordinasyon kurulu adına imza töreninde bulunan Makine Mühendisleri Odası Rize il başkanı Metin BIÇAKÇI ise “Taraflar sağlıklı kentleşme, nitelikli yapılaşma, kültürel, tarihi, doğal çevrenin ve ekolojik değerlerin korunarak geliştirilmesi için birinin çağrısı üzerine bir araya gelerek hukuki düzenlemeler çerçevesinde ihtiyaç duyulan gerekli düzenlemeleri yapmakla, halka daha nitelikli hizmet sunulabilmesi için ortak mesleki faaliyet, denetim ve teknik iş birliği” konularında protokol imzalamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Fındıklı Belediye Başkanımız bu konuda bir öncülük etmiştir, Fındıklı Halkına hayırlı olmasını dilerim. İl Koordinasyon kuruluna bağlı odalarımız ile birlikte, ihtiyaç duyulan Teknik hizmetin gerekli ve yeterli bir biçimde Fındıklı halkına sunulması için elimizden geleni yapacağız.” dedi.

Comments are closed.

Close Search Window