VİZYONUMUZ

Meci (İmece) anlayışı ile Fındıklı’yı toplumcu belediyecilik anlayışı ile çağdaş kent yapılanmasının en güzel ve seçkin örneklerinden biri yaparak model bir kent yaratmak.

MİSYONUMUZ

Belediye hizmetlerini,

  •  Kamu yararını ve çıkarını temel alarak,
  •  Kamu kaynaklarını etkin ve etkili kullanarak,
  •  Şeffaf, hesap veren, katılımcılığı ve vatandaş memnuniyetini esas alan, çalışanını koruyan, çözüm odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde sunarak yerine getirmek ve asli belediye hizmetlerinin yanında sosyal, kültürel, sanatsal etkinliklerle birlikte Fındıklı’da yaşayanların refah seviyesini ve yaşam kalitesini yükseltmek.

İLKE VE DEĞERLERİMİZ

Kamu Yararı

Belediyemiz tüm iş, hizmet ve işlemlerinde kamu yararını temel alır. Bu kapsamda, kamu çıkarı ve yurttaş memnuniyeti önceliklidir. Önceliğimiz, olabildiğince maliyeti azaltarak, halkın olanı halka vermek anlayışı ile her alanda belediye imkanları ve belediye çalışanları ile üretimdir.

Şeffaflık

Belediye hizmetleri, alınan kararlar, plan ve projelere ilişkin bilgilere halkın erişimi ve belediye gelirlerinin nasıl kullanıldığı konusunda halkın bilgilendirilmesi sağlanarak şeffaf bir belediye yaratılacaktır. Bu anlayışla her ay belediye çalışmalarının ve gelir-gider durumunun yayınlandığı Bülten çıkarılmaktadır.

Eşit Hizmet

Belediyemiz, dil, din, ırk, etnik köken, cinsel yönelim, varsıl, yoksul vb. ayrım gözetmeksizin tüm halkımıza eşit hizmet vermeyi ilke edinmiştir.

Katılımcılık

Gereksinimlerin saptanmasından uygulamaya kadar her aşamada katılımın sağlanması esastır. Fındıklı halkı ile birlikte her konuda ortak akla dayalı projeler geliştirilerek, halkın sadece beklenti iletme aşamasında değil, izleme, değerlendirme, üretme ve yönetme aşamasında da yer alması sağlanmaktadır.

Pozitif Ayrımcılık

Kadın, çocuk, yaşlı ve engelli hemşerilerin belediyenin desteğinde ve güvencesinde yaşaması sağlanacak, engelsiz bir kent yaratma yolunca çaba gösterilecek, hizmet eksiği olan yerlere yeterli nitelikte kentsel hizmet ve olanaklar sunularak, zayıfı kollayan, yoksula destek olan bir belediye anlayışı hâkim kılınmaktadır.

Hesap Verilebilirlik

Karar alıcıların ve uygulayıcıların yetkilerini kullanmalarından ve yapmış olduğu faaliyetlerden sorumlu olduğu, hesap verir ve şeffaf bir belediye olmak temel amacımızdır.

Etkin ve Etkili Hizmet

Kamunun kaynakları bir kuruşuna kadar boşuna harcamayacak şekilde, stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi doğrultusunda kullanılacaktır.

Etik Değerlere Bağlılık

Belediye hizmetleri vatandaş ve doğa odaklı, dürüst, güvenilir ve adil olarak sunulacaktır.

Güler Yüzlü ve Çözüm Odaklı Olmak

Vatandaşa güler yüzlü hizmet verilecek, vatandaş ile yakından ilgilenilecek, sorunları dinlenerek talepler hızlı bir şekilde yerine getirilecektir.

İnsan ve Çevre Odaklılık

Çevreyi korumayı ve güzelleştirmeyi ön planda tutarak insana değil insanlığa hizmet eden bir yaklaşımla hizmetlerimizi sunacağız.

Comments are closed.

Close Search Window