DESTEK  HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Müdürlüğün Görevleri:

1)Birim görevlilerinin ortak nitelikteki yönetim görevlerini yerine getirmek.

2)Fındıklı Belediyesine bağlı birimlere, ilgili yasa ve yönetmelikler uyarınca verilecek hizmetlerin ifası için gerekli demirbaş malzeme, basılı kağıt, kırtasiye, sarf malzeme, vasıta araç ve iş makineleri gibi gerekli malzemeleri, yönetmelikte bulunan ilgili yasa ve yönetmelikler uyarınca temin etmek.

3)Belediyenin tüm araç ve iş makinelerinin tedarik bakım ve onarımlarını akaryakıt, madeni yağ, antifriz tedarik ve dağıtımını yapmak, yedek parça, araçlara ait sarf malzemeleri ve sabit tesislerle ilgili malzemeleri tedarik etmek, stoklamak ve tüketimini organize etmek.

4)Hizmet Binaların Elektrik, Su ADSL,  araç takip sistemi ve telefon abonelik sözleşmelerinin yapılması ve ödemelerinin zamanında yapılmasının sağlanması.

5) Birim müdürlüklerinin talepleri doğrultusunda yapım, mal ve hizmet satın alınması işlemlerinin ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde ihale yapmak.

6)Araçların trafik sigorta, vize ve egzoz muayenelerini zamanında yapılmasını takip etmek ve yaptırmak.

7)Makine İkmal kademe yönetimi sağlanması

8)Müdürlüklerden gelen taleplere istinaden hurda satışını ve ihalesini yapmak.

Comments are closed.

Close Search Window