Fındıklı Belediyesi Personel Ltd. Şti., belediye hizmetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi için stratejik bir adım olarak 2020 yılında kurulmuştur. Taşeron sisteminden uzaklaşarak, belediye işçilerinin büyük bir kısmını şirket bünyesine dahil etme misyonu üstlenmiştir. Bu, belediye hizmetlerinde istihdamın kolaylaştırılması ve personel giderlerinin etkin bir şekilde sınırlandırılması anlamına gelmektedir.

Belediye şirketleri arasında öne çıkan Fındıklı Belediyesi Personel Ltd. Şti., işçi haklarının korunmasına özel bir önem vermektedir. Bu çerçevede, kadrolu işçilerle aynı haklara sahip olmasalar da, çalışanlarının ücret ve özlük haklarını en uygun seviyede tutma çabası içindedir.

Fındıklı Belediyesi’nin işçi alım sürecini kolaylaştıran şirket, Kamu Personeli Seçme Sınavı şartından muaf olup, belediyeye esnek ücret ve istihdam politikası sunmaktadır. Bu, hizmetlerin daha etkin ve hızlı bir şekilde sunulmasına olanak tanımaktadır.

Ancak, Fındıklı Belediyesi Personel Ltd. Şti.’nin işleyişine ilişkin siyasal denetimlerin yeterli olmadığı bazı çevrelerce dile getirilmektedir. Bu bağlamda, belediye meclisinin siyasal denetim yetkisi ve araçlarının güçlendirilmesi, şirketin gelecekteki işleyişinde önemli bir adım olabilir.

Sonuç olarak, Fındıklı Belediyesi Personel Ltd. Şti., hem belediyenin işleyişini destekleyen stratejik bir ortak, hem de istihdam alanında yenilikçi bir model oluşturmuştur. Şirket, belediye hizmetlerinin etkin, hızlı ve sorunsuz bir şekilde yürütülmesine yardımcı olmak amacıyla varlığını sürdürmekte ve Fındıklı Belediyesi’nin toplumuna değer katmaya devam etmektedir.

 

Comments are closed.

Close Search Window