Coğrafi yapısının elverişliliğinin yanında tarihi ve kültürel geçmişinin de etkileri ile eğitim öğretim faaliyetlerine her dönem büyük değer verilmiştir Fındıklı’da.

Bilginin ve onu kullanabilmenin önemini kavramış Fındıklı insanının geçmişi eğitimin en kalitelinse çocuklarını kavuşturma mücadelelerinin öyküleri ile doludur. Başlangıçta çocuklarını uzak diyarlara eğitim imkanları aramak için göndermekten kaçınmayan insanımız eğitim olanaklarının ilçemize taşınmasında da gayretli olmuş ve başarılar sağlamıştır. Günümüzde ilçemizin kavuşmuş olduğu eğitim altyapınsa bakıldığında bu alanda kazanılmış olan başarılı sonuçlar kendini açıklıkla göstermektedir. Derslik başına düşen öğrenci sayıları dikkate alındığında oldukça sevindirici bir tablo göze çarpmaktadır.

Fındıklı’da çağın eğitim olanaklarından herkesin eşit oranda yararlanabilmesine imkan tanıyan uygulamalardan biride okullarımızın tümünde kurulmuş bulunan Bilgisayar laboratuvarlarıdır. ADSL Hızlı İnternet Erişimine sahip olan bütün okullarımızdan bilgiye ulaşmak daha da kolay hale gelmiş durumdadır.

Okul Sayısı Okul Türü Derslik Sayısı Öğrenci Sayısı Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı
5 Lise ve Dengi 52 823 20
7 İlköğretim Okulu 7 2.089 22
1 Pratik Kız Sanat 2 25 12
1 Anaokulu 4 55 14

 

Okul Öncesi Eğitim

İlçemizde okul öncesinde okullaşma oranı ülke standartlarının bir hayli üzerindedir İlçe merkezinde 55 öğrenci ile eğitim faaliyetlerini sürdürmekte olan Fındıklı Anaokuluna ilaveten İlköğretim okullarımızın tamamında anasınıfları mevcuttur.

Yüksek Okul

İlçemiz Fındıklı’nın gelecekte bir eğitim ve kültür şehri olması idealini gerçekleştirmek üzere atılmış önemli adımlardan biride Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu’nda Finans ve Bankacılık ve Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümleri mevcuttur.

 

 

Comments are closed.

Close Search Window