MECİ

Mxuci mxucişa meşveleyi, guri gurişa ok’ooneri edo uçodinu Ǯkartolişi Ǯkari, sliberi da do cuma steri ar oropa ren.Meduşunu, tkvala edo xenape xelkişi xez naren ar dulya okaçu do koçi steri skidala ren Meci.

Çkar mutu umeşvenu koçonobas edo Kiyana çkunis oǮkomila do meşvela ren. Skidala şeni, mitis mutu nauk’orems ok’ooneri xenapa ren Meci.

Ğomanerepe çkar ugoç’k’ondinu, handğanerepe ožira edo ok’itxate analizi xeneri çumanerepe ok’ok’ateri ok’odu do dodgala ren Meci.

ViǮes, mecişi çkinapa dido didi ren. Handğaneri ndağas namikoremanpeşe şeni meşvela, miti ugamak’atu edo umoat’k’oçu mtel ok’ok’ateri “Yessa yassa yalessa” tkavalate dulyas geç’k’u edo metkvalla ot’rağudute nap’iri oçodinu ren Meci.

Berepeşi ordala skidalaşi mektebi, mek’ardu, koçi oçinapu edo koçonobaşi orapa na eçkindun ar getasule ren Meci.

Çku, ari mtelli şeni, mtelli ari şeni kogobink’orit. Ham Mecis mtel ma xvala miçkin var golulun. Ok’ok’ateri edo nosi ok’ok’oroberi meduşunate osturesaru bikomt çku hako.

ViçǮe çkunis Mecişi daçxuri kodigzu do kyona keyodu. Çku hako mskva do k’ayi xenape pşinaxaten, xizanepe boduzanaten.Getaneri, kayi ndğalepeşi kvalepe ok’oka’ateri arti arti psvaraten do ç’umeneri skidala çkuni eboçkindinaten.

Ham daçxurik, kiyanas naren mtel koçişi guri ut’ubinas edo koçonobas handğa do ç’umeneri ndğalepeşi gzalepe gyutanas. Siti kayi meduşunape giğunna edo ok’ooneri xenapa ginonna, moxti do guri-mxucite ok’obik’limat, xoroneri koçonobaşı gzas mebaunat edo ViǮe çkuni bomskvanat.

E..skiri,

Majurani ar ViçǮe varmiyonan

Ç’anda ren ViǮes, handğa

Ar didi meçi miğunan

Ok’ok’ateri pxaçkat edo bomkfinat

Pxazirat gyari, nostonite bižğatşa obç’k’omat

Eodo, K’ayi gzaz gedgineri, dulyapes ti buçanat

dulyapes ti buçanat

ti buçanat

TÜRKÇE

MECİ; yardımlaşmaktır, paylaşmaktır, barıştır, kardeşliktir, üretimdir, aydınlık yarınlarımızdır. Sözün, Yetkinin, Kararın ve İktidarın Halkta olmasıdır.

MECİ; karşılık beklemeden insanlık adına doğamız yararına insanlığa hizmet etmektir. MECİ; birlikteliktir, herkesin ihtiyacını kolektif bir anlayışla ortak çalışma yürüterek karşılayabilmektir. MECİ; dünü bilip, bugünü okuyup, yarını örgütleyebilmektir.

Viçede (Fındıklı’da) MECİ’nin anlamı büyüktür. Ben bilirim yok bu MECİ’de. Birlikte düşünmek, birlikte çözüm üretmek var. Yönetim erki yerine halkın doğrudan yönetime katılımı var. Yolsuzluklara karşı halkın denetimi var. Yalanlara karşı doğrular ve gerçekler var. Baskı ve zulme karşı demokrasi, yobazlığa ve bağnazlığa karşı bilim ve teknik var. Bir avuç çıkar grubunun yerine halkın ortak çıkarı var. Bu MECİ’de kardeşlik var, halka hizmet, hak, hukuk ve adalet var. Bu MECİ’ de toplumcu bakış açısıyla üretim var. Mısır ekmeği ile hamsinin buluşması var. Geleneğe ve Geleceğe sahip çıkarak geleneklerimizi geleceğe taşımak var.

Bu MECİ’ de kardeşlik, eşitlik, dürüstlük, mutluluk, gülmek, paylaşmak, dayanışma, adalet, doğaya ve insana saygı, sevgi, güven, halka hizmet, toplumsal ve kamusal bakış ve toplumcu belediyecilik var. Bu MECİ’de rant, insan kayırma, yalan, ötekileştirme, haksız kazanç, partizanlık, somurtmak, mutsuzluk, rüşvet, hor görmek, kişisel hırslar, küçümsemek yok.

Kısacası deresinde ve denizde soğuk sularının tenimizin en küçük hücrelerimize kadar hissedilmesi var, alın terlerimiz var, yaylasında çimenlerin üstüne yatıp milyon yıldızlı gökyüzünün altında yarınlarımızı planlayabilmenin güzellikleri var.

MECİ hayatı paylaşmaktır. Dostluk, arkadaşlık, kardeşlik ve sevgi paylaştıkça büyür. İşte Viçemizde sevgiyi, dostluğu, kardeşliği büyütmek için MECİ var. MECİ doğamıza zarar vermeden insanlığa ulaşmaktır. MECİ; İnsan haklarına dil, din, ırk, cinsiyet ayırmadan, doğanın haklarına ise bu dünyanın yalnız bize ait olmadığını bilerek saygı göstermektir, korumaktır. MECİ kalbimizin titrediği aşktır, sevgidir. Ancak sevgi güzelleştirir bizi ve yaşam alanlarımızı. MECİ yöneten/yönetilen ikileminde önemli araç olan makamı kaldırır. Yerine “herkese açık”, karşılıksız, gönüllü katılımı getirir.

Daha yaşanılır daha güzel Fındıklı’yı hep beraber kurmak, korumak, yaşatmak ve yaşamak için MECİ’miz var dostlar! Bu MECİ, dertlere derman bulmak için, yarınlarımızın ışığının sönmemesi içindir. Sözün, Yetkinin, Kararın ve İktidarın Fındıklı halkında olması içindir. MECİ, bizden öncekilerin bize bıraktıkları emaneti çocuklarımıza teslim edebilmektir.

Doğamıza ve yaşam alanlarımıza karşı işlenen tüm suçlara karşı yaşamı savunanların sesidir MECİ. Deremizi, denizimizi ve yaylamızı yok etmeye çalışanlara karşı durmaktır MECİ. Yarınlarımız için mücadeleden çekinmeden kentimizin sakini değil sahibi olduğu bir gelecek için varız MECİ’de.

Geleceği bugünden birlikte kurmak, sağlıklı, mutluluk içerisinde yaşanacak bir Fındıklıyı inşa etmek, adaleti, kardeşliği ve paylaşımı yönetim anlayışı yapmak için yola çıktık. Kendimize değil kentimize ve halkımıza hizmet etmek için, birlikte MECİ ile yönetmek için yola çıktık.

Tüm kapılar açık, makam yok sokak var. Bizlerle var olmak isteyen herkese yer var. Kimse ötekileştirmeden, yerlisi, göçmeni, varsılı, yoksulu, kadını, erkeği ayırmadan herkese yer var MECİ’mizde. Horona katıldıkça çember genişler. Benim de yarınlara dair yapacaklarım ve hayallerim var diyorsan sen de katıl!

Doğamız, ilçemiz ve insanlık için MECİ anlayışıyla birlikte üreterek insanlığa hizmet edelim.

Başka Fındıklı yok!

Birlikte Üretelim, Birlikte Yönetelim!

FINDIKLI’DA MECİ VAR!

[1] İlçemizde dayanışma kültürü oldukça yaygındır. Sıkça kullanılan tabirle “MECİ“ yani “İMECE“ yardımlaşmanın en önemli öğesidir. Toplumsal anlayışla gönüllülük esasına dayalı olan işler MECİ geleneğinde kısa sürede tamamlanır ve insanlar arasında iletişim olumlu yönde gelişiyor.

 

Comments are closed.

Close Search Window