Duyurular|

İLAN
FINDIKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1– Belediyemize ait olup ekonomik ömrünü doldurarak hizmet dışı kalan ve aşağıda özellikleri belirtilen araç ve iş makinelerin 2886 sayıl D.İ.K’nun 45.inci maddesine istinaden açık artırma ihale usulü ile satışı yapılacaktır.

 2– İhale  25/06/2019 tarihine rastlayan Salı günü saat 10;00‘da Belediyemiz

toplantı salonunda yapılacak olup,  araç ve iş makinelerinin satışları aşağıda yapılan sıralamasına göre sonuçlandırılacaktır.

 3– İhaleye girebilmek için gerekli belgeler.

  1. a)Tebligat için Türkiye’de adres gösterilmesi.(İkametgah Belgesi)
  2. b)Vekaleten İhaleye girecekler için vekaletname (noterden onaylı)
  3. c)Muhammen bedelin % 3 oranında geçici teminat.
  4. d)İhale şartnamesinin satın alındığına dair makbuz.
  5. e)İhaleye şahıs olarak katılacakların nüfus cüzdan sureti ve ikametgah belgelerini vermeleri zorunludur.

 5-  İhaleye girmek isteyen isteklilerin istenen belgelerle birlikte ihale günü ve saatinde

 Fındıklı Belediyesi Başkanlık makamında hazır bulunmaları gerekmektedir.

 6-  Bu ihale ile ilgili idari şartname her gün mesai saatleri içinde Fındıklı Belediye Başkanlığı

Fen İşleri Müdürlüğünde görülebilir ve  50.00.TL bedelle satın alınabilir.

İhaleye girecek isteklilerin şartnameyi satın almaları zorunludur.

Satılacak araç ve iş makinesi listesi;

x

S.NO CİNSİ PLAKA NO MARKASI MODELİ MUHAMMEN

BEDELİ

G.TEMİNAT
1 Binek Otomobili 53 LA 087 Renault

Europe 1.6

1998 20.000,00 TL 600,00 TL
2 Binek Otomobili 53 FL 147 Opel Astra

NL GB 1.4

2000 18.000.00TL 540,00 TL
3 Otomobil (Çok

Amaçlı)

53 LA 580 Renault Kango

Expres 1,9 DRN

2001 13.000,00 TL 390.00 TL
4 Damperli Kamyon 53 FE 582 BMC Fatih

170-25 FDX

1998 11.000,00 TL 330,00 TL
5 Kamyon

(Kanal Açma)

53 FC 811 BMC Fatih

110.06/FH

1996 42.000,00 TL 1.260,00 TL
6 İş Makinesi

(Beko-Loder)

FB-53-04-

CAT/01

CAT 428 D 2004 71.000,00 TL 2.130,00 TL

7-Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamak veya ihalenin herhangi bir aşamasında iptal etmekte serbest olup,

ihalenin kısmen veya tamamen feshinden dolayı şahıs ve tüzel kişiler hiçbir hak talebinde bulunamaz.

Keyfiyet ilan olunur.

Comments are closed.

Close Search Window