Etkinlikler, Haberler|

Bilet Satın Al

Gülsüm Ana, Sarıkeçili Yörüklerinden Aksak Ailesi’nin otoriter aile reisidir. O, mevsimlik göç için hazırlıklara başlasa da aile üyeleri ve diğer yörükler ondan farklı düşüncededir. Gülsüm’ün kocası Cemal artık yerleşik hayata geçmek isterken damadı Mustafa ise traktörle göç etmeyi planlar. Onların aksine Gülsüm, geleneksel yöntemlerle göç etmekten yanadır. Ona ailesinden sadece yarım akıllı oğlu Nurettin ve torunu Elif destek olur. Ailesini göçe ikna etmeye çalışırken Gülsüm, valiliğin göçü engelleyeceğine dair söylentiler işitir. Ancak o, ne olursa olsun göç etmeye kararlıdır.

Comments are closed.

Close Search Window